Meditation - forts
Article Index
Meditation
forts
All Pages

Meditation är inte vad du tänker…

Meditation handlar om att vara uppmärksam med hjälp av alla våra sinnen, även medvetandet.

Meditation är inte en teknik, det är ett sätt att vara, ett sätt att förhålla sig till sig själv och omvärlden.

Att tillåta sig själv, i det nuvarande ögonblicket, vara precis som du är, precis där du är. Och att tillåta världen vara precis som den är. Genom acceptans för det som är, ger vi oss själva en möjlighet, att välja handlingar och också önskvärd eller nödvändig förändring.

Meditation är tålmodig träning i att lägga märke till att tankar och känslor är separata händelser i medvetenhetens område, flyktiga tillfälligheter i sinnet, som för det mesta varken är sanna eller tillförlitliga. Vi har en tendens att ta våra tankar och känslor på djupaste allvar. Vi fångas av dem och vi tror på dem. Vi fastnar lätt i dem, ältar dem och grubblar… Och missar möjligheten att iaktta att även tankar och känslor kommer och går, precis som allt annat. Försök medvetet hålla kvar en tanke eller en känsla… hur länge är den kvar innan något nytt dyker upp?

Tankar är inte sanningar. De är mentala produkter. Till och med de tankar som säger att så inte är fallet…

I meditation tränar vi oss i att förstå vårt medvetandes natur. Vi lär oss om hur lite vi egentligen kan kontrollera men tränar oss samtidigt i att bli mer kompetenta att faktiskt kontrollera våra impulser, reaktioner och liv. Meditation under god ledning är troligtvis den bästa "egenterapi" som finns. Meditationen erbjuder en väg att förhålla sig till sig själv och omvärlden på ett sätt som innebär tålamod, nyfikenhet, vänlighet och acceptans. Ur detta hämtar vi kraft att svara an till livsomständigheter och livssituationer. Ibland för att fatta beslut och genomföra förändringar, ibland för att bara lära sig leva med det som är.

Meditation påverkar vår kapacitet att även i svåra och stressande livssituationer kunna möta dem med klarsynt vishet och inre lugn.