Meditation
Article Index
Meditation
forts
All Pages

"The aim of meditation is to keep reminding ourselves of the present"

Ajahn Sumedho

Är du eller din organisation nyfikna på vad mindfulness och meditation kan innebära? Vad det är? Och vad det kan medföra i form av återhämtning, lugn och mer kapacitet att uppleva nöjdhet i livet?

Mindfulnessakademin sprider gärna kunskap och skapar än mer nyfikenhet genom föreläsningar, workshop och kurser.

För just ditt företag skräddarsys en workshop eller föreläsning, gärna i kombination med stresskunskap eller inom området kommunikation och relationer.

Ordet meditera och ordet medicin har samma gemensamma språkliga rot i latinet, och betyder både att göra helt och tänka över.

Denna koppling blir allt mer spännande då de senaste decenniernas forskning kring effekter av meditation visat på genomgående positiva hälsoeffekter. Det senaste tio åren har en hel del forskare intresserat sig för vad som även händer i hjärnan när människor mediterar. Vad vi hittills vet är bland annat att områden i hjärnan som hanterar det kreativa och positiva tänkandet aktiveras. Vår förmåga att uppleva lugn och lycka förstärks. I områden där grubblerier och negativa tankemönster har sin bas sker däremot en nedreglering av aktivitet. Meditation ger oss möjlighet att träna vår förmåga att uppleva lycka.

Åsa Nilsonne, svensk läkare och psykoterapeut, har skrivit en lättläst bok om forskning och meditation; Mindfulness i hjärnan.

Meditation är ett vitt begrepp och svårt att exakt definiera. För vi kan inte enbart med vårt intellekt förstå– vi måste erfara och uppleva meditation själva för att ordets innebörd skall bli begripligt. Det går inte att lära någon att simma utan att uppleva vatten. Meditation i någon form finns i de flesta kulturer och kan ske på många olika sätt. Önskan om att finna stillhet, frid och klarsynthet är något vi människor delat, oavsett var i historien vi befunnit oss eller var på jorden vi levt.

Mindfulness meditation anses av många som hjärtat i den buddhistiska meditationstraditionen. Den bär med sig element av koncentration såväl som insikt. Oavsett form eller föremål som meditationen kan handla om eftersträvas i all mindfulness meditation en attityd av medkänsla och vänlighet; metta ,det är essentiellt.