Metta
Article Index
Metta
forts
All Pages

"The ideals wich have lighted my way, and time after time have given me courage to face life cheerfully, have been Kindness, Beauty and Truth"

Albert Einstein

I Mindfulness träningen ingår Metta meditationer.  Metta betyder översatt från Pali, kärlek eller kärleksfull vänlighet.
Metta eller meditationer kring kärleksfull vänlighet och omtanke är ett välutvecklat sätt vi kan träna för att kunna möta och bättre hantera irriterande och besvärliga händelser och skeenden. I oss själva och runt omkring oss.

Metta är ett av fyra mentala tillstånd som eftersträvas inom buddhismen, ett av de fyra "Brahma - Viharas". De andra tre är; medkänsla, förmågan att glädjas med andra samt jämvikt/balans.

Metta meditationer är ett centralt inslag i mindfulnessmeditationer. Mindfulness utan metta meditationer är som en humla som försöker flyga med en vinge.

 

Metta är inte att frambringa eller försöka älska allt och alla som en del tror. Det finns heller ingen koppling till sentimentalitet eller naiva föreställningar om förälskelse, passion eller kärlek. Verklig Metta är inte en mesig snällhet utan en tydligt och stark respons på livet. Det är en vaken och uppmärksam respons på såväl smärta som behag och andra omständigheter som livet låter oss möta.

 

Metta innebär däremot att välja en attityd. En attityd som innebär att vi tränar oss i att inte älta och fastna i otrevligheter, brister och fel i situationer som uppstår. Varken inombords eller när det sker runt omkring oss. Med Metta har vi en ambition att även i svåra och besvärliga situationer se klart. Och att träna medvetandet att inte skapa mer svårigheter och negativitet än det som redan upplevts.
Verklig Metta och verklig vishet går hand i hand. Metta finns i medvetandets vishet och är ursprunget och kraften till rätt agerande och förståndiga beslut.

 


Metta är ett sätt för oss att kultivera och träna det som citatet av Albert Einstein pekar på: vår mänskliga uppgift att förstå hur beroende vi är av varandra för överlevnad och att vidga vår cirkel av medkännande.

Inom psykologin idag publiceras forskning som visar att engagemang i någonting som upplevs större än en själv är läkande.

Mindfulnessakademin stöttar en ko och getbank i byn Bishozi i södra Uganda.
Vill du veta mer om projektet ”den Svenska Getbanken” kontakta Anette Rosati, Föreningen Bildverkstan i Ödsmål, Teknikvägen 2, 44495 Ödsmål, Sverige

"En mänsklig varelse är en del av den helhet som kallas universum, en del som är begränsad i tid och rum. Denna varelse upplever sig själv, sina tankar och sina känslor som något skilt från resten, ett slags optisk villa.

Denna villa är ett slags fängelse för oss, som begränsar oss till våra personliga önskningar och tillgivenhet för några få personer i vår närhet. Vår uppgift måste bli att befria oss från detta fängelse genom att vidga vår cirkel av medkännande till att omfatta alla levande varelser och hela naturen i dess skönhet."

Albert Einstein