Metta - forts
Article Index
Metta
forts
All Pages

Metta är ett sätt för oss att kultivera och träna det som citatet av Albert Einstein pekar på: vår mänskliga uppgift att förstå hur beroende vi är av varandra för överlevnad och att vidga vår cirkel av medkännande.

Inom psykologin idag publiceras forskning som visar att engagemang i någonting som upplevs större än en själv är läkande.

Mindfulnessakademin stöttar en ko och getbank i byn Bishozi i södra Uganda.
Vill du veta mer om projektet ”den Svenska Getbanken” kontakta Anette Rosati, Föreningen Bildverkstan i Ödsmål, Teknikvägen 2, 44495 Ödsmål, Sverige

"En mänsklig varelse är en del av den helhet som kallas universum, en del som är begränsad i tid och rum. Denna varelse upplever sig själv, sina tankar och sina känslor som något skilt från resten, ett slags optisk villa.

Denna villa är ett slags fängelse för oss, som begränsar oss till våra personliga önskningar och tillgivenhet för några få personer i vår närhet. Vår uppgift måste bli att befria oss från detta fängelse genom att vidga vår cirkel av medkännande till att omfatta alla levande varelser och hela naturen i dess skönhet."

Albert Einstein