MSBR
Article Index
MSBR
forts
All Pages

Handledning -    Mindfulness

"I long as does every human being, to be at home wherever I find myself"

Maya Angelou

MBSR - Mindfulness Baserad Stress Reduktion 8 v programmet - ger behörighet att påbörja lärarutbildningen i MBSR lärar/instruktörsutbildningen

Hösten 2017 -  arrangeras MBSR 8 v. programmet - steg 1 i MBSR lärar utbildningen - i samarbete med Psykologhuset i Malmö. För praktisk information - kontakta Psykologhuset: https://psykologhusetmalmo.se/tjanster/mindfulness/

För information om kursinnehåll - kontakta Mindfulnessakademin: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Hösten 2017 även en online live distans utbildning MBSR 7, 5 högskolepoäng! Läs mer på Högskolan Kristianstads hemsida + MBSR programmet.

 

Nästa MBSR program i Göteborg - vårterminen 2018! Anmäl intresse till This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Är du intresserad av ett för din organisation eller företag anpassat MBSR program åtar sig Mindfulnessakademin mer än gärna att utforma ett sådant.  Flera organisationer, arbetsplatser, företag har valt att skräddarsy sin egen variant  och Mindfulnessakademin har mer än tio års erfarenhet av att hitta just den form som passar just din organisation.

Likaså finns det möjlighet att få hjälp med att anpassa och skräddarsy mindfulnessbehandlingar / MBSR program för specifika patient eller klient grupper.

Helena är en av Sveriges dokumenterat mest erfarna utbildare och utvecklare av mindfulness program för behandling och i organisationer, en av fåtal i världen som blivit certifierad MBSR lärare av CFM/UMASS.

 

MBSR 8 v. 8 veckors programmet inviterar dig till en träning som leder till livsbalans, kontroll och större delaktighet i ditt eget liv.
Runt omkring i världen i dag har allt fler människor tackat ja till denna invitation. De har lärt sig integrera mindfulness som ett förhållningssätt och en livsstrategi, såsom MBSR 8 veckors program utvecklats vid Center for Mindfulness, University of Massachusetts i slutet av 1970-talet. Mindfulnessakademin erbjuder en hög kvalitet på sina MBSR utbildningar och är listad på Center for Mindfulness hemsida av MBSR utomlands. Mindfulnessakademin är en av de utbildare i Norden som genomfört kanske flest MBSR program för såväl professionella, organisationer som för olika patientgrupper.
Under två decennier har alltmer forskning kring effekter av meditation och mindfulness träning publicerats. En stor del av denna forskning handlar om vad deltagare i ett 8 v. MBSR program har upplevt som effekt av sitt deltagande. Vad man hittills funnit är bl.a.;

Varaktighet i en minskning av olika fysiska såväl som psykiska sjukdoms och ohälsosymtom

  • En ökad förmåga till återhämtning och att kunna slappna av
  • En minskning av smärta vid smärttillstånd samt en ökad förmåga att kunna hantera smärta vid kroniska smärttillstånd
  • Mer energi och ökad livsglädje
  • Förbättrad självkänsla
  • En ökad förmåga att hantera och förhålla sig på ett ändamålsenligt sätt till såväl kortvarig som långvarig stress

MBSR 8v programmet; intresseanmälan: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


Handledning -      MindfulnessMänniskor deltar i 8 veckors program av många olika skäl:

 

stress – arbete, familj eller ekonomisk
kronisk smärta och andra sjukdomstillstånd
ångest, panikångest och oro
sömnstörningar
trötthet
högt blodtryck
nedstämdhet och depression
huvudvärk och annan spänningsvärk
livsleda och vilsenhet

 

Programmet innefattar 8 sammankomster om vardera ca 2,5 timmar samt en tyst heldag. Vid de olika programtillfällena tränas kroppsskanning, sittande meditationer, Mindful yoga och gående meditationer med hjälp av guidade instruktioner. Hemträning följer med hjälp av cd skivor i en bestämd ordning. Deltagandet innefattar även att utifrån individuella förutsättningar ta till sig annat material och reflektera och arbeta med detta, enskilt och i grupp.
Att delta i ett program är såväl utmanande som starkt livsbejakande.
Den som leder ett program skall vara kunnig och tränad i att skapa en trygg, stöttande och djupt engagerande lärandeklimat samt ha integrerat mindfulness och yoga i sitt eget liv.

Att lära ut MBSR programmet innebär en flerårig utbildning i flera steg varav det egna deltagandet i ett program är det första.

Center for Mindfulness har en internationell standard för MBSR lärare som fler och fler länder runt om i världen har integrerat och följer. Helena kommer att tillsammans med Camilla Sköld i Stockholm - vara de enda certifierade MBSR lärare i Sverige med auktorisation av CFM/UMASS att lära ut MBSR lärar utbildningens alla steg.

Mindfulnessakademin håller nästa MSBR 8 veckors program för professionella som vill fördjupa sina kunskaper även i Malmö hösten 2017.