MSBR
Article Index
MSBR
forts
All Pages

Handledning -    Mindfulness

OM MBSR - nästa program planeras till sen våren 2018

 

Till dig som vill utbilda dig till MBSR lärare och veta mer om de olika utbildningsstegen -


MBSR 8 veckors programmet inviterar dig till en träning som leder till livsbalans, kontroll och större delaktighet i ditt eget liv.
Runt omkring i världen i dag har allt fler människor tackat ja till denna invitation. De har lärt sig integrera mindfulness som ett förhållningssätt och en livsstrategi, såsom MBSR 8 veckors program utvecklats vid Center for Mindfulness, University of Massachusetts i slutet av 1970-talet.

Mindfulnessakademin erbjuder högsta  kvalitet på sina MBSR utbildningar då Helena är en av ett fåtal certifierade MBSR lärare i världen som deltagit i Center for Mindfulness/UMASS Teacher Trainer utbildning.

Helena är en av mycket få MBSR lärare i världen som har behörighet att lära ut MBSR programmets olika delar fram till lärar certifiering.

Mindfulnessakademin är en av de utbildare i Norden som genomfört kanske flest MBSR program för såväl professionella, organisationer som för olika patientgrupper.
Under två decennier har alltmer forskning kring effekter av meditation och mindfulness träning publicerats. En stor del av denna forskning handlar om vad deltagare i ett 8 v. MBSR program har upplevt som effekt av sitt deltagande. Vad man hittills funnit är bl.a.;

i en minskning av olika fysiska såväl som psykiska sjukdoms och ohälsosymtom

  • En ökad förmåga till återhämtning och att kunna slappna av
  • En minskning av smärta vid smärttillstånd samt en ökad förmåga att kunna hantera smärta vid kroniska smärttillstånd
  • Mer energi och ökad livsglädje
  • Förbättrad självkänsla
  • En ökad förmåga att hantera och förhålla sig på ett ändamålsenligt sätt till såväl kortvarig som långvarig stress

MBSR 8v programmet; intresseanmälan: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


Handledning -      MindfulnessMänniskor deltar i 8 veckors program av många olika skäl:

 

stress – arbete, familj eller ekonomisk
kronisk smärta och andra sjukdomstillstånd
ångest, panikångest och oro
sömnstörningar
trötthet
högt blodtryck
nedstämdhet och depression
huvudvärk och annan spänningsvärk
livsleda och vilsenhet

 

Programmet innefattar 8 sammankomster om vardera ca 2,5 timmar samt en tyst heldag. Vid de olika programtillfällena tränas kroppsskanning, sittande meditationer, Mindful yoga och gående meditationer med hjälp av guidade instruktioner. Hemträning följer med hjälp av cd skivor i en bestämd ordning. Deltagandet innefattar även att utifrån individuella förutsättningar ta till sig annat material och reflektera och arbeta med detta, enskilt och i grupp.
Att delta i ett program är såväl utmanande som starkt livsbejakande.
Den som leder ett program skall vara kunnig och tränad i att skapa en trygg, stöttande och djupt engagerande lärandeklimat samt ha integrerat mindfulness och yoga i sitt eget liv.

Att lära ut MBSR programmet innebär en flerårig utbildning i flera steg varav det egna deltagandet i ett program är det första.

Center for Mindfulness har en internationell standard för MBSR lärare som fler och fler länder runt om i världen har integrerat och följer. Helena är tillsammans medCamilla Sköld i Stockholm - några av fåtal certifierade MBSR lärare i världen med auktorisation av CFM/UMASS att lära ut MBSR lärar utbildningens alla steg.