MSBR - forts
Article Index
MSBR
forts
All Pages

Handledning -      MindfulnessMänniskor deltar i 8 veckors program av många olika skäl:

 

stress – arbete, familj eller ekonomisk
kronisk smärta och andra sjukdomstillstånd
ångest, panikångest och oro
sömnstörningar
trötthet
högt blodtryck
nedstämdhet och depression
huvudvärk och annan spänningsvärk
livsleda och vilsenhet

 

Programmet innefattar 8 sammankomster om vardera ca 2,5 timmar samt en tyst heldag. Vid de olika programtillfällena tränas kroppsskanning, sittande meditationer, Mindful yoga och gående meditationer med hjälp av guidade instruktioner. Hemträning följer med hjälp av cd skivor i en bestämd ordning. Deltagandet innefattar även att utifrån individuella förutsättningar ta till sig annat material och reflektera och arbeta med detta, enskilt och i grupp.
Att delta i ett program är såväl utmanande som starkt livsbejakande.
Den som leder ett program skall vara kunnig och tränad i att skapa en trygg, stöttande och djupt engagerande lärandeklimat samt ha integrerat mindfulness och yoga i sitt eget liv.

Att lära ut MBSR programmet innebär en flerårig utbildning i flera steg varav det egna deltagandet i ett program är det första.

Center for Mindfulness har en internationell standard för MBSR lärare som fler och fler länder runt om i världen har integrerat och följer. Helena är tillsammans medCamilla Sköld i Stockholm - några av fåtal certifierade MBSR lärare i världen med auktorisation av CFM/UMASS att lära ut MBSR lärar utbildningens alla steg.