MSBR
Article Index
MSBR
forts
All Pages

Handledning -    Mindfulness

OM MBSR - nästa program planeras till sen våren 2018

 

Till dig som vill utbilda dig till MBSR lärare och veta mer om de olika utbildningsstegen -


MBSR 8 veckors programmet inviterar dig till en träning som leder till livsbalans, kontroll och större delaktighet i ditt eget liv.
Runt omkring i världen i dag har allt fler människor tackat ja till denna invitation. De har lärt sig integrera mindfulness som ett förhållningssätt och en livsstrategi, såsom MBSR 8 veckors program utvecklats vid Center for Mindfulness, University of Massachusetts i slutet av 1970-talet.

Mindfulnessakademin erbjuder högsta  kvalitet på sina MBSR utbildningar då Helena är en av ett fåtal certifierade MBSR lärare i världen som deltagit i Center for Mindfulness/UMASS Teacher Trainer utbildning.

Helena är en av mycket få MBSR lärare i världen som har behörighet att lära ut MBSR programmets olika delar fram till lärar certifiering.

Mindfulnessakademin är en av de utbildare i Norden som genomfört kanske flest MBSR program för såväl professionella, organisationer som för olika patientgrupper.
Under två decennier har alltmer forskning kring effekter av meditation och mindfulness träning publicerats. En stor del av denna forskning handlar om vad deltagare i ett 8 v. MBSR program har upplevt som effekt av sitt deltagande. Vad man hittills funnit är bl.a.;

i en minskning av olika fysiska såväl som psykiska sjukdoms och ohälsosymtom

  • En ökad förmåga till återhämtning och att kunna slappna av
  • En minskning av smärta vid smärttillstånd samt en ökad förmåga att kunna hantera smärta vid kroniska smärttillstånd
  • Mer energi och ökad livsglädje
  • Förbättrad självkänsla
  • En ökad förmåga att hantera och förhålla sig på ett ändamålsenligt sätt till såväl kortvarig som långvarig stress

MBSR 8v programmet; intresseanmälan: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it