Om

helena

" Arriving someplace more desirable at some future time is an illusion. This is it."
Jon Kabat Zinn

Mindfulnessakademin är ett företag för vilket mål och vision är att integrera och sprida kunskap om mindfulness.
Genom utbildning, kursverksamhet,forskning, föreläsningar och handledning verkar företaget för att integrera mindfulness i hälso och sjukvård, omsorg och skola.


Mindfulnessakademin leds av Helena Bjuhr som är Legitimerad psykolog och en av mycket få i Norden som erhållit certifiering som MBSR lärare av Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, University of Massachusetts Medical School, USA.

Hon är även en av de första certifierade MBSR lärare i världen som deltagit i CFM/UMASS första utbildning: Train the Trainer, vilket ger Helena behörighet att undervisa i MBSR programmet och lära ut alla MBSR programmets steg.

 

Helena är en av Sveriges främsta när det gäller att tillämpa mindfulness i psykologisk behandling och hälso och sjukvård. Hon har gedigen erfarenhet av att, inom primärvården, arbeta med både MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) och Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) vid en rad olika sjukdomstillstånd såsom kronisk smärta, depression, ångest etc. Hon har framgångsrikt även anpassat MBSR programmet för människor som lider av kronisk smärta, hjärntrötthet och andra trötthetstillstånd.

Helena har arbetat som psykolog i över 25 år med psykoterapi, parterapi, ungdomsbehandling och familjeterapi. Som psykologkonsult och organisationsutvecklare inom svensk industri, har hon arbetat framför allt med förändring och ledarskap. Helena är en flitigt anlitad föreläsare kring framför allt mindfulness och buddhistisk psykologi men föreläser gärna även kring teman om stress, hälsa, kommunikation, friskvård och ledarskap.

2003 började Helena efter många år av egen meditations och yoga träning att integrera mindfulness som behandling i primärvården.
Sedan dess har hon genomfört över 75 olika mindfulness baserade utbildningsinsatser varav mer än 50 i form av 8 veckors mindfulness program: MBSR och MBCT på olika primärvårdsmottagningar i Väst Sverige.

Mindfulnessakademin är engagerad i forskning. I samarbete med Sahlgrenska Akademin har forskningsprojekt kring behandling av mental trötthet efter skallskada, stroke och tia med mindfulness baserad stress reduktion (MBSR) genomförts. Resultaten är så positiva att mindfulness nu föreslås som en självklar komplementär behandling vid hjärntrötthet. Resultaten finns publicerade i vetenskapliga artiklar.

Mindfulnessakademin - Helena Bjuhr, har i samförstånd med Center for Mindfulness  lett" MBSR graduate courses"  för deltagare som tidigare deltagit i 8 veckors mindfulness program. I den internationella vetenskapliga tidskriften Mindfulness finns resultat publicerat från detta uppföljningsprogram, som visar på värdet hur fördjupad mindfulness träning med fokuserat inslag av: medkänsla, vänlighet, glädje och jämvikt, gett goda resultat för deltagare med hjärntrötthet. Mycket positiva resultat har även uppnåtts med en kombination av MBSR och detta uppföljningsprogram, för patienter drabbade av utmattningssyndrom.

På förfrågan "skräddarsyr" Mindfulnessakademin självklart en föreläsning eller workshop för ditt företag eller organisation.

Samarbetspartner i Mindfulnessakademin är Helenas forskningskollega docent och specialist i neuropsykologi, Birgitta Johansson. Birgitta och Helena har tillsammans forskat kring MBSR och vidareutvecklat mindfulness interventioner för framför allt människor som drabbats av mental trötthet. Tillsammans har de skrivit flertal vetenskapliga artiklar och deras forskning, som varit innovativ i behandling av mental trötthet är internationellt känd. Helena - en av världens mest kvalificerade MBSR lärare och Birgitta som går sin MBSR lärar utbildning via Center for Mindfulness - fortsätter sitt samarbete till hösten 2017 med att erbjuda MBSR programmet på distans som 7,5 p kurs via Högskolan Kristianstad.

Under 2018 kommer de tillsammans att erbjuda flertal MBSR kurser på avancerad nivå.

Under 2017 är delar av verksamheten i Mindfulnessakademin:

Temporarily Closed for Spiritual Maintenance. @MichaelSusanno