Kurser 2018 - forts
Article Index
Kurser 2018
forts
Amorgos
All Pages

Kurser -    MBSR

MINDFULNESS RETREAT nästa planerade - första veckan i september  2018

Välkommen till ett 5 dagar långt retreat - närvaro, insikt och medkänsla.

Mindfulnessakademin har förmånen att återigen kunna  erbjuda ett 5 dagars retreat i Vipassana / Theravada traditionen.

Lärare är Christoph Koeck, oerhört omtyckt buddistisk meditationslärare och MBSR lärare.Christoph levde som buddistmunk i bland annat Thailand i 17 år. Han är framför allt tränad i den tradition som introducerades av den betydelsefulle thailändske meditationsläraren Ajahn Chah - som bidragit till utvecklandet och spridning av buddhistisk kunskap i västvärlden.

Christoph är nu verksam som psykoterapeut i Österrike och mycket efterfrågad som lärare i buddhism, mindfulness och meditation runtom i Europa.
Retreaten kommer att hållas på engelska, med viss möjlighet till att få hjälp med översättning. Christoph undervisar och lär ut enkelt och genuint. Han berör det som ibland kan vara svårt att förstå och förhålla sig till i meditationen på ett sätt som möjliggör förståelse och insikt. Han har en härlig förmåga att skapa en trygg och stärkande miljö så att du som deltagare får hjälp att utforska och integrera mindfulness samt förstå och lära mer om den buddhistiska kunskapstraditionen.

För dig som går i lärarutbildning via Center for Mindfulness, UMASS eller Bangor tillgodoräknas detta retreat självklart som utbildningsmerit.


Kostnad privat betalande: 5500:- för retreat / undervisning. Företag 6500:- (exl. moms)

Kostnad kost och logi 3500:-  anmäl ditt intresse genom att maila: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it