Kurser 2017
Article Index
Kurser 2017
forts
Amorgos
All Pages

Kurser -    MBSR

"The beginning of knowledge is the discovery
of something we do not understand."

Frank Herbert

MBSR programmet för privatpersoner och professionella – ÅR 2017

Mindfulnessakademin håller högsta internationell standard på sina MBSR program. Helena är tillsammans med Camilla Sköld de enda svenskar som erhållit MBSR lärar certifiering av Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, USA.

Från och med november 2017 kommer Helena att tillhöra ett fåtal MBSR certifierade lärare som har auktorisation av Center for Mindfulness/UMASS att lära ut MBSR programmets alla delar för professionella som vill utbilda sig till MBSR lärare.

http://w3.umassmed.edu/CFMInstructorSearch/app/#/index/search?filter

OM MBSR

MBSR programmet är i dag världens mest använda och beforskade behandlingsprogram med ett kunskapsinnehåll baserat framför allt på buddhistiska psykolog, forskning kring hjärnan, stressforskning samt psykologi. Ett deltagande i ett 8 v. MBSR program gör du utifrån att du vill öka dina kunskaper inom området och för att integrera mindfulness träning i ditt liv. Och om du har en tanke om att du själv så småningom vill arbeta med att instruera och leda mindfulness baserade behandlingsgrupper.
Mindfulnessakademin erbjuder kontinuerligt MBSR program för professionella under ledning av en av nordens absolut mest erfarna MBSR och certifierade lärare.

Kostnad ca 7000:- (exkl moms) - vid MBSR program anordnade lokalt är kostnaden för privat betalande lägre.

På efterfrågan; i din organisation och på din arbetsplats, Mindfulnessakademin skräddarsyr ditt och din organisations behov. Som ett av de första företagen i Sverige med att anpassa och skräddarsy MBSR programmet och mindfulness utbildningar i olika format för att anpassa företag utlovas allra högsta kvalitet inom området.

Mindfulnessakademin tar sig gärna även an utmaningen att anpassa MBSR programmet inom vård och omsorg för specifika patientgruppers olika behov.

Helena är en av Sveriges mest erfarna mindfulness behandlare inom svensk sjukvård. Hon är specialiserad i att arbeta med framför allt stress och kronisk smärta samt mental trötthet.