Forskning

" Healing is coming to terms with things as they are; rather than struggling to force them to be as they once were, or as we would like them to be, to feel secure or to have what we sometimes think of as our own way."
Jon Kabat Zinn

 

Mindfulnessakademin och Helena är engagerad i forskningsprojekt för att utvärdera, utveckla och sprida kunskap om effekter av mindfulnessträning vid olika sjukdomstillstånd; såväl psykisk som fysisk ohälsa. Är du intresserad?

https://www.researchgate.net/profile/Helena_Bjuhr

Senaste forskningsprojektet: "Mindfulness och compassion baserad behandling för minskad sjukfrånvaro". Projektet har pågått fr.o.m. jan- oktober 2016 på Närhälsan Stenungsund och Tjörn. Resultaten är mycket lovande och visar att en längre behandlingsintervention med MBSR programmet som första del och det av Helena framtagna fördjupningsprogrammet baserat på "Brahma Vihara" som andra del, kan vara en mycket hjälpsam intervention vid utmattningssyndrom och svårare stressrelaterad ohälsa. Resultaten visar att människor verkligen kan bli hjälpta och återfå livskvalitet, mer av psykisk hälsa och ökad arbetsförmåga med hjälp av mindfulness.

I flera år samarbetade Helena med Lars Rönnbäck, professor och överläkare i neurologi och Birgitta Johansson, docent och specialist i neuropsykologi på Sahlgrenska Akademin. Forskningen fokuserade på  behandling av hjärntrötthet med mindfulness (MBSR) efter skallskada, stroke eller TIA. Helena satte då på efterfrågan ihop ett mindfulnessbaserat fördjupningsprogram med handledning av Florence Meleo Meyer (utbildningsansvarig på Center for Mindfulness/UMASS) för människor som efter ett MBSR program ville fortsätta fördjupa sig i mindfulnessträning.  Programmet har gett mycket lovande resultat och vetenskapliga artiklar finns publicerade.

Helena är en uppskattad talare och har vid flera tillfällen inbjudits att tala på världskongresser om den forskning som genomförts och de lovande resultaten;

  • 2:nd International Conference on Mindfulness, Rome, University of Sapienza, 2016
  • Mindfulness and Compassion, The Art and Science of Contemplative Practice, San Fransisco State University, June 3 - 7, 2015
  • Centre for Mindfulness Research & Practice, Bangor University, North Wales, UK International Conference, 2014
  • 11:th Annual International Scientific Conference, Center for Mindfulness/UMASS, 2013
  • International Congress of Cognitive Psychotherapy (IACP), Istanbul, 2011
Du kan läsa mer om forskningen kring effekt av mindfulnessträning vid hjärntrötthet genom att följa länken nedan.