Handledning och Coaching

Coachning

” Do not believe in anything. But allow the heart to recognize the truth.”
Adi Da Samraj

Handledning för behandlare som arbetar med mindfulness program och interventioner som MBSR, MBCT m.m.

Helena är behörig att handleda blivande MBSR lärare  och andra professionella som arbetar med mindfulness i behandling.

Mycket få personer i Norden har den behörighet Helena har att handleda andra som leder mindfulness program eller behandlar människor med mindfulness som del i behandling.

Helena har handledarutbildning av Center for Mindfulness /Bangor och CFM/UMASS  vilket innebär att hon är en av två i Sverige som har auktorisation av CFM/UMASS och Bangor att handleda professionella i MBSR programmet.


Behöver du professionell handledning i ditt arbete med mindfulness? Med erfarenhet och absolut högsta kompetens i Sverige lotsas du genom MBSR programmet men även självklart andra mindfulness interventioner och buddhistisk psykologi. Som en röd tråd i all handledning möjliggörs en öppen och lärorik dialog där din egen utveckling och meditativa förmåga fördjupas och utvecklas.

Pusselbitar läggs på plats när svåra begrepp i den buddhistiska psykologin förstås och integreras i ditt eget liv såväl som i ditt yrkesliv. Centrala aspekter i handledningen är hur du kan behandla med mer av medkänsla, vänlighet, glädje och balans, så att du orkar och kan finna nöjdhet i arbetet och att dina klienter/patienter upplever mer av frid och lycka!

Vi vänder tillsammans upp och ned på hur du förhåller dig våra "västerländska tankar, teorier och koncept" om psykologi, psykoterapi och psykisk hälsa och prövar vad den buddhistiska psykologin kan erbjuda. Den buddhistiska psykologin är inget för fegisar...den baseras på grundläggande etik och agerandet utifrån denna, något den västerländska psykologin alltför sparsamt intresserat sig för.


I handledning kommer vi tillsammans under en tid, genom dialoger, reflektioner och praktisk meditations och mindfulnessträning, mentalt beträder nya arenor och bryter ny mark.
Vårt gemensamma mål är att du i ditt privatliv såväl som i ditt yrkesliv kommer till insikter som leder dig framåt.


Mindful coaching är träning i att leda – från hjärtat och hjärna.